Dokters van Morgen, een nieuw televisieprogramma waarin Antoinette Herzenberg op zoek gaat naar innovatieve inzichten in de zorg, besteedt op 17 oktober aandacht aan het belang van gezonde slaap. Voor het programma gingen 5 jonge vrijwilligers een weekeind kamperen op de Veluwe. Chrono@Work begeleide het programma met wetenschappelijke expertise en analyseerde de slaap-waak ritmen, lichtblootstelling en melatonine patronen van de deelnemers. In navolging van 2 publicaties van Amerikaanse collega’s en van John Axelsson uit Stockholm, was de vraag of een kampeerweekend je biologische klok kan verzetten. Hoewel de vrijwilligers meest relatief vroege chronotypen waren, verschoof het melatonineritme bij 4 van de vrijwilligers binnen 2 dagen met 8, 28, 31 en 54 minuten naar een vroeger tijdstip. Bij de 5e persoon kon geen melatonineritme worden bepaald omdat zij in dagen ervoor melatonine had gebruikt. Hoewel de groep niet groot genoeg is om statistisch significante conclusies te kunnen trekken, ondersteunt de snelle verschuiving in deze kleine groep, gemeten onder veldstudie-omstandigheden, de hypothese dat meer licht overdag en minder licht in de avonduren je in staat stelt je klok snel te verschuiven en eerder in slaap te vallen. Net als de publicatie in Sleep, waarin de conclusie is dat meer licht overdag wordt gevolgd door een beter slapen ’s nachts, ondersteunen de recente resultaten duidelijk het inzicht dat meer licht overdag belangrijk is voor gezonde slaap.