Wat

Wij voeren toegepast wetenschappelijke onderzoeksprojecten uit op het gebied van de chronobiologie en slaapregulatie in relatie tot het verbeteren van gezondheid, welzijn en prestatievermogen. Zowel laboratoriumstudies – indien noodzakelijk onder tijdvrije omstandigheden –  als veldstudies met mensen vallen onder onze expertise. We kunnen voor u de hele studie uitvoeren of u assisteren bij een deel van het project, zoals het voorbereiden van het onderzoek, het verzamelen van de data en /of het analyseren van de data.

Faciliteiten / Middelen

Laboratoriumonderzoek

Bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben wij de beschikking over 4, voor onderzoek met mensen geschikte, tijdvrije ruimten met programmeerbare dynamische lichtsystemen. Het laboratorium is uitgerust met slaap EEG-apparatuur, lichaams- en huidtemperatuursensoren en apparatuur voor pupilmeting. Verder is er een uitgekiende set cognitieve tests beschikbaar.

Veldonderzoek

Door middel van gespecialiseerde apparatuur, op maat gemaakte online/offline dagboeken, vragenlijsten en cognitieve testen kunnen we in ambulante situaties gegevens verzamelen van deelnemers over rust en activiteit, cognitief functioneren, lichtblootstelling, lichaams- en huidtemperatuur, en slaap (EEG’s).

Lichtscan van de omgeving

Met behulp van een spectroradiometer voeren we een complete lichtscan uit van de omgeving en vertalen deze informatie naar de potentiële niet-beeldvormende effecten op fysiologie, alertheid en gedrag.

Endocrinologielaboratorium en isotopenlaboratorium

In samenwerking met de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen we gebruik maken van een endocrinologielaboratorium en een isotopenlaboratorium voor biomarkeranalyses.  We beschikken over zeer ervaren personeel en we nemen deel aan inter-laboratoriumvergelijkingen. We analyseren het melatonineritme in speeksel (RIA),  het 6-sulfatoxy melatoninepatroon in urine (ELISA) en het cortisolritme in speeksel (RIA). Voor informatie over ander analysemogelijkheden kunt u contact met ons opnemen. Klik hier

Research-2
Klanten
  • Wij kunnen studies uitvoeren op contractbasis voor kleine, middelgrote en grotere ondernemingen
  • Wij kunnen wetenschappers en PhD-studenten ondersteunen bij hun onderzoek aan 24-uurs ritmiek in mensen
Voorbeelden

Evalueren van niet-beeldvormende effecten van licht

Het evalueren van niet-beeldvormende effecten van licht op slaap, melatonine, cortisol, stemming en prestatie bij late chronotypen.

Evalueren van de effecten van een dynamisch lichtpatroon

Het evalueren van de effecten van dynamische lichtpatronen op slaap, stemming en medicatiegebruik bij dementerende ouderen in een verzorgingstehuis, in een longitudinale studie met een 2-jaars follow-up.

Evalueren van de effecten van ploegendienst-interventies

Het evalueren van de effecten van ploegendienst-interventies zoals powernaps en lichtblootstelling voor het verbeteren van slaap en gezondheid. https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/83954.pdf

Evalueren van slaapproblemen en slaaptiming

Het met behulp van vragenlijsten evalueren van slaapproblemen en slaap-timing in (patiënt)groepen.

Een 24-uurs lichtscan van de omgeving uitvoeren

Een lichtscan uitvoeren van de 24-uurswerkomgeving en rapporteren over de potentiële fysiologische en gedragseffecten over de 24 uur, bijvoorbeeld effecten op alertheid en melatonine-  en cortisolconcentratie.