Missie

Take notice of time!

De missie van Chrono@Work is het helpen voorkomen van de verstoring van onze 24-uursritmen in de huidige maatschappij door rekening te houden met tijd. Rekening houden met tijd, zowel de tijd van de dag als de interne tijd van iemands endogene biologische klok is een essentieel onderdeel van het optimaliseren van het dagelijks leven rondom de klok en van de klinische behandeling. Wij doen dit door ondernemingen, onderzoekers en gezondheidsprofessionals te ondersteunen door het verspreiden van kennis, door op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde training en advies te geven en toegepast onderzoek uit te voeren op het gebied van 24-uursritmen, licht, slaap-waakritmiek en de relatie met gezondheid en welzijn.

Door rekening te houden met de tijd van de dag (‘Take notice of time!’) zullen mensen zich beter voelen, beter kunnen slapen en beter presteren. Behandelingen kunnen verbeterend worden door deze kennis te gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden of voor het optimaliseren van de gunstige effecten en het verminderen van de bijwerkingen van bestaande methoden. Ondernemingen kunnen deze kennis gebruiken om de werkomgeving te optimaliseren met als resultaat een veiligere omgeving met gezondere werknemers die beter presteren. ‘Take notice of time!’ is essentieel van het moment van geboorte tot en met de laatste levensjaren. Het verbetert de kwaliteit van leven en ondersteunt gezond ouder worden.

Partner met de Rijksuniversiteit Groningen

Chrono@Work is een spin-offbedrijf van de Rijksuniversiteit Groningen. We werken nauw samen met de werkgroepen Hersenen & Gedrag en Chronobiologie van het GELIFES Instituut van de faculteit Science & Engineering. Dr. Gordijn heeft bij deze faculteit een positie als gast-onderzoeker. Vanuit die positie superviseren wij PhD-studenten en onderzoeksprojecten van Bachelor- en Masterstudenten in de afstudeerrichtingen biologie, biomedische wetenschappen, educatie & communicatie en medische wetenschappen. In overleg met de faculteit Science & Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen we gebruik maken van diverse faciliteiten van het GELIFES Instituut zoals de tijdvrije ruimten voor chronobiologisch en slaaponderzoek met mensen, het endocrinologielaboratorium en het isotopenlaboratorium.

Samenwerkingen

De wetenschappers van Chrono@Work werken nauw samen met andere wetenschappers, zowel in Nederland als daarbuiten. We nemen deel aan onderzoeksprojecten van de afdeling Chronobiologie van het GELIFES Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. In dat kader deden we mee aan het STW-project ‘On Time’, samen met wetenschappers van het Nederlandse instituut voor Neurowetenschappen te Amsterdam, de Technische Universiteit Eindhoven en Philips Research Eindhoven.

Er is een lange traditie van samenwerking tussen de wetenschappers van Chrono@Work en de afdelingen Psychiatrie en Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Tevens hebben we recentelijk samengewerkt met de wetenschappers van de afdeling Public, Environmental and Occupational Health. Andere samenwerkingen in Nederland zijn bijvoorbeeld met onderzoekers van de afdeling Klinische Psychologie en experimentele Psychopathologie van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Verder loopt er een onderzoeksproject met professor S. Brown van de afdeling Chronobiologie en Slaaponderzoek van het Instituut van Farmacologie en Toxicologie aan de universiteit van Zürich in Zwitserland.

Ons team
Dr. Marijke C.M. Gordijn
Oprichter/Algemeen Directeur

Dr. Marijke C.M. Gordijn is oprichter, directeur-grootaandeelhouder en senior wetenschapper van Chrono@Work. Na het afronden van haar Master in biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, werkte ze meer dan 25 jaar als wetenschapper, gespecialiseerd in humane chronobiologie en slaap, bij de afdeling Chronobiologie van de Rijksuniversiteit Groningen en bij de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In 2012 richtte ze Chrono@Work op met als doel de toepassing van de kennis van de chronobiologie in de maatschappij te bevorderen.

Naast het werk als algemeen directeur bij Chrono@Work heeft Marijke Gordijn een aanstelling als gastdocent bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ze wordt regelmatig om advies gevraagd door de Nederlandse Gezondheidsraad. Verder is ze president van de internationale Society of Light Treatment and Biological Rhythms, en medeoprichter/bestuurslid van Chronotherapie Netwerk Nederland en de Good Light Group.

Download CVBekijk LinkedIn profiel
Prof. dr. M.P. Gerkema
Raad van Advies

Professor Menno Gerkema is emeritus hoogleraar chronobiologie bij de afdeling Chronobiologie, onderdeel van het GELIFES Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is medeoprichter van Chrono@Work, medeaandeelhouder en zit in de adviesraad van de onderneming. Binnen zijn werk als chronobiologisch wetenschapper ligt de focus voornamelijk op ultradiane ritmiek in diergedrag en het evolutionair perspectief op nacht- en dagactief gedrag. Hij is een pionier in het bij elkaar brengen van onderzoek en maatschappij. Dit heeft binnen de faculteit Science & Engineering geresulteerd in de ontwikkeling van een 1-jarige afstudeerrichting ‘Science, Business and Policy’ en verder tot de oprichting van het centrum Onderwijs en Ondernemerschap, waar Menno Gerkema directeur van is.

Bekijk LinkedIn profiel
Prof. dr. D.G.M. Beersma
Raad van Advies

Professor Domien Beersma is emeritus hoogleraar humane chronobiologie, lid van het GELIFES Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is medeoprichter van Chrono@Work, aandeelhouder en lid van de adviesraad. Na zijn afstuderen als biofysicus verrichtte hij zijn PhD met als onderwerp het visuele systeem van het vliegenoog. Hij was daarna 20 jaar werkzaam als slaaponderzoeker bij de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het werk als slaapwetenschapper zette hij vervolgens voort bij de afdeling Chronobiologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2005 werd hij hoogleraar en voorzitter van deze afdeling. Hij werkte vele jaren als adjunct-directeur van de research master Gedrag en Cognitieve Neurowetenschappen. Op dit moment geniet hij van zijn pensioen, maar is nog steeds actief betrokken bij de supervisie van PhD studenten.

Prof. dr. R.A. Hut
Raad van Advies

Professor Roelof Hut is universitair hoofddocent bij de afdeling Chronobiologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is wetenschappelijk adviseur in de adviesraad van Chrono@Work. Hij deed zijn master bij Serge Daan en werkte als postdoc bij Howard Cooper bij INSERM in Lyon, Frankrijk. Momenteel is hij bestuurslid van het Groningen Institute of Evolutionary Life Sciences en is hij lid van de advies- en redactieraad van het Journal of Biological Rhythms. Hij is/was wetenschappelijk betrokken bij de Europese samenwerkingsnetwerken EUCLOCK en INsecTIME en bij de Nederlandse netwerken OnTime en BioClock. Zijn hele wetenschappelijke carrière is gewijd aan chronobiologie met een sterke interesse in evolutionaire, ecologische en neurobiologische aspecten van ritmes, met behulp van datagestuurd onderzoek en modellen. Zijn focus ligt op zoogdieren, maar de laatste jaren breidde hij zijn werk uit met projecten in vogels, insecten en mensen.

Bekijk LinkedIn profiel
Dr. Marina C. Giménez
Wetenschapper

Dr. Marina C. Giménez is sinds 2013 wetenschappelijk adviseur bij Chrono@Work. Zij werd geboren in Buenos Aires in Argentinië en verhuisde in 2004 naar Nederland. Zij verrichtte haar PhD, getiteld ‘Light from dawn to dusk; human entrainment in a changing environment’, bij de afdeling Chronobiologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna was zij werkzaam als postdoc bij Philips Lighting en Philips Research in Eindhoven. In de afgelopen periode heeft zij op tijdelijke basis, naast haar werk bij Chrono@work weer voor de afdeling Chronobiologie gewerkt voor het project ‘Accelerate SSL innovation for Europe, a 7th framework programme’.

Bekijk LinkedIn profiel
Pauline P. Bollen, MSc.
Wetenschapper

Pauline P. Bollen MSc. is wetenschappelijk adviseur bij Chrono@Work. Nadat zij bij diverse bedrijven in diverse functies werkzaam was geweest besloot zij in 2008 haar studie biologie af te ronden. Zij koos voor de afstudeerrichting Science, Business and Policy en deed haar afstudeerproject bij Friesland Campina Domo in Beilen waar zij de voor- en nadelen onderzocht voor deze vestiging van het toepassen van flexibel roosteren voor de ploegendiensten. Pauline Bollen studeerde af in 2011 en werkt sinds de oprichting van de onderneming bij Chrono@Work.

Bekijk LinkedIn profiel
Erica Zuidersma, MSc.
Laborant

Erica Zuidersma is als wetenschappelijk laborant werkzaam voor Chrono@Work. Zij studeerde af in 2011 als analist in de biotechnologie waarna ze in 2016 haar master in de biologie haalde. Sindsdien voert ze voor de Rijksuniversiteit Groningen bloedanalyses uit in samenwerking met verschillende universiteiten. Binnen Chrono@Work is zij verantwoordelijk voor alle laboratoriummetingen.

Michelle Luxwolda, BSc.
Junior Science advisor

Michelle Luxwolda is junior wetenschapsadviseur bij Chrono@Work. Nadat ze in 2016 haar bachelor Lifescience & Technology aan de Rijksuniversiteit Groningen had afgerond, besloot ze de master Behavioural & Cognitive Neuroscience te volgen. Ze deed haar eerste masterproject bij de afdeling Chronobiologie in 2018, waarin ze de effecten van chronische stress op perifere circadiane klokken onderzocht. Voor haar tweede masterproject liep ze stage bij Chrono@Work, waar ze een veldstudie deed naar de relatie tussen sociale jetlag, voedsel- en glucosepatronen bij nachtarbeiders. Tijdens haar afstuderen is ze gaan werken bij Chrono@Work, waar ze nu betrokken is bij verschillende projecten en laboratoriummetingen.

Bekijk LinkedIn
Maureen van Veelen, MSc., Next Phase Management en Advies B.V.
Financiële en juridische zaken

Maureen van Veelen MSc. is verantwoordelijk voor de financiële en juridische zaken binnen Chrono@Work. Na het afronden van haar Master in bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen was zij 15 jaar werkzaam als auditor, controller, consultant en manager bij diverse ondernemingen waaronder Ernst & Young, het Ministerie van Justitie en de RUG Houdstermaatschappij B.V. In september 2012 richtte Maureen van Veelen haar eigen bedrijf – Next Phase Management en Advies B.V. – op en is nu werkzaam als business consultant, (interim) manager, CFO/CEO voor diverse ondernemingen. Tevens helpt ze wetenschappers bij de start van een eigen bedrijf. Maureen van Veelen werkt voor Chrono@Work sinds de oprichting van de onderneming.

Bekijk LinkedIn profiel