Wat

Wij hebben wetenschappelijke kennis over de regulatie van 24-uursritmen en slaap, niet beeld-vormende effecten van licht en aanverwante onderwerpen, en de invloed hiervan op ziekte en gezondheid. Wij kunnen literatuur-reviews uitvoeren over onderwerpen op het gebied van chronobiologie en slaap, teksten of rapporten schrijven en advies uitbrengen of kennis overdragen op heel diverse kennisniveaus (van leken – volwassenen en kinderen – tot academisch en post-academisch geschoolden).

Wij beschikken over een database met chronotype-informatie (ochtend- avondtype) van circa 17.000 Nederlanders met gegevens over slaaptiming op werkdagen en vrije dagen. Deze database is bijvoorbeeld geschikt als controlegroep in wetenschappelijke studies.

Lees meer

Achtergrondkennis op het gebied van de chronobiologie en de rol van 24-uursritmen in fysiologie, prestaties, gedrag en slaap in het dagelijks leven is nuttig op veel terreinen en in veel disciplines. Voorbeelden van relevante werkterreinen zijn ‘chronotherapie’ in gezondheidswetenschappen; ‘circadiane ritmen slaap-waakstoornissen’ in slaapgeneeskunde; ‘niet-beeldvormende effecten van licht’ in de lichtindustrie en het gebruik ervan in scholen, verzorgingstehuizen, kantoren en de 24/7 werkomgeving; en het bevorderen van ‘gezond slaap-waakgedrag’ binnen lifestyle coaching.

Klanten
  • Wij ondersteunen de Gezondheidsraad Nederland bij hun vraag naar wetenschappelijk kennis op het gebied van chronobiologie, ploegendienst en gezondheid.
  • Wij ondersteunen kleine, middelgrote en grote ondernemingen bij hun vragen over ploegendienst en jetlag, licht ’s nachts en overdag en optimale timing van slaap en van maaltijden.
  • Wij ondersteunen gezondheidsprofessionals bij hun vragen over chronotherapie, lichttherapie, behandeling met melatonine en het gebruik van kennis over de effecten van de tijd van de dag op alle andere gebieden van diagnostiek en behandeling.
  • Wij ondersteunen wetenschappers en PhD studenten bij hun onderzoek aan 24-uursritmiek bij de mens.
Voorbeelden

Verstoring van de biologische klok door nacht- en wisseldiensten.

Meester Y., Gordijn M.C.M. Tijd van Slapen, verstoring van de biologische klok door nacht- en wisseldiensten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 159: A9601 (2015).

Gezondheidsrisico’s van het gebruik van LEDs.

Nederlandse Gezondheidsraad. Adviesrapport, Gezondheidsrisico’s van het gebruik van LEDs. Den Haag: Nederlandse Gezondheidsraad, 2015; publicatie nr. 2015/02. http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201502e_leds_0.pdf

Ploegendienst en gezondheidsrisico’s: mogelijkheden voor preventie.

Nederlandse Gezondheidsraad. Ploegendienst en gezondheidsrisico’s: mogelijkheden voor preventie. Den Haag: Nederlandse Gezondheidsraad, 2015; publicatie nr. 2015/25. http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-arbeidsomstandigheden/nachtwerk-en-gezondheidsrisicos

Nieuwsbrief over ploegendienstroosters en timing.

Behandelde onderwerpen: chronotype, leeftijd, slaap en slaperigheid, risico’s en ongevallen, timing van de maaltijden, sociaal leven;  ondersteunend materiaal voor de discussie over het veranderen van de begintijden van de diensten bij ploegendienstwerkers in een 24/7-fabrieksomgeving. Contractproject.

Wetenschappelijke achtergrondinformatie over niet-beeldvormende effecten van licht ten behoeve van een smartphone App.

Onderwerpen: patronen in alertheid over de 24 uur, chronotype, seizoensritmiek, ‘winter blues’, seizoensgebonden stemmingsstoornis, lichttherapie, biologische klok, sociale jetlag, spectrale kenmerken van licht. Contractproject.