Chrono@Work is verhuisd naar een nieuw kantoor!

Chrono@Work is verhuisd naar een nieuw kantoor. Met ingang van 1 maart zijn wij gehuisvest in het prachtige bedrijfspand van de oude melkfabriek De Ommelanden, nog steeds dichtbij onze collega’s van de Universiteit Groningen. Ons nieuwe adres is Friesestraatweg 213, 9743 AD Groningen. Telefoonnummer en email zijn niet veranderd.

Genomineerd voor de Liberty Mutual prijs 2016

Deze prijs gaat naar het artikel gepubliceerd in het academische tijdschrift Ergonomics dat afgelopen jaar het meest heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de ergonomie. U kunt het genomineerde artikel, genaamd Sleep and need for recovery in shift workers: do chronotype and age matter? (Slaap en de behoefte aan herstel in ploegendienst werkers: spelen chronotype…