Deze prijs gaat naar het artikel gepubliceerd in het academische tijdschrift Ergonomics dat afgelopen jaar het meest heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de ergonomie. U kunt het genomineerde artikel, genaamd Sleep and need for recovery in shift workers: do chronotype and age matter? (Slaap en de behoefte aan herstel in ploegendienst werkers: spelen chronotype en leeftijd een rol?), hier vinden: http://dx.doi.org/10.1080/00140139.2015.1058426