Achtergrond: Seizoensgebonden depressie is gekarakteriseerd door terugkerende episoden van depressieve klachten met een seizoensgebonden patroon en wordt behandeld met lichttherapie. De duur van de lichttherapie verschilt. Dit onderzoek onderzoekt retrospectief of een enkele week met lichttherapie even effectief is als twee weken, of mannen en vrouwen verschillend reageren, en of er effect is van verwachting zoals beoordeeld voorafgaand aan de behandeling.

 

Methoden: 83 vrouwen en 25 mannen ontvingen of 1 week (n=42) of twee weken (n=66) lichttherapie. Voorafgaande aan de therapie, is bij de patienten de verwachting van het effect op de therapie gemeten.

 

Resultaten: De ernst van de depressie was vergelijkbaar in beide groepen voorafgaand aan de behandeling (F(1,106)=0.19 ns). Deze verminderde gedurende de behandeling (main effect “time” F(2,105)=176.7, p<0.001). De snelheid van de reactie op de therapie verschilt significant tussen de behandelingsduren in het voordeel van de 1 week behandeling (F(2,105)=3.2, p=0.046). Een significante positieve correlatie tussen de verwachtingen en de reactie op de therapie werd gevonden in vrouwen (ρ=0.243, p=0.027) en niet in mannen (ρ=−0.154, ns). Wanneer verwachting werd toegevoegd als een covariabele in de herhaalde metingen analyse, dan wordt een positief effect gevonden van het niveau van verwachting op de reactie van de therapie (F(2,104)=4.1, p=0.018).

 

Beperkingen: Een beperking is dat het onderzoek in retrospect is uitgevoerd

Conclusies: Er is geen verschil tussen 1 en 2 weken lichttherapie in de globale uitkomsten van de therapie, maar wel in de snelheid van de therapeutische reactie tussen 1 week lichttherapie en 2 weken lichttherapie. Samen met de significante correlatie tussen de verwachtingen en de therapie uitkomst in vrouwen, veronderstellen we dat verwachtingen een rol spelen in de snelheid van de reactie op de therapie.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032714003292