In dit onderzoek werd onderzocht of er een associatie is tussen chronotype en leeftijd met ploegendienst-specificieke slaapduur, slaapkwaliteit en de behoefte aan herstel in een cross-sectioneel onderzoek onder 261 industriele ploegendienstwerkers (96.6% man). Logistieke regressieanalyse is toegepast, gecorrigeerd voor geslacht, levenstijl, gezondheid, dut gedrag, seizoen van beoordeling en het ploegendienstrooster.
Ploegendienstwerkers met een laat versus een vroeg chronotype rapporteerden een kortere slaapduur (OR 11.68, 95% CI 3.31–41.17) en meer klachten over wakker worden (OR 4.84, 95% CI 4.45–11.92) gedurende ochtenddienst periodes. Er werden geen assosiaties gevonden tussen chronotype, slaap en de behoefte aan herstel gedurende avond-, en nacht-ploegendiensten.
Met betrekking tot leeftijd, werd er geen relatie gevonden met ploegendienst-specifieke resultaten. De resultaten laten zien hoe belangrijk het is om het concept van chronotype mee te nemen in ploegendienstonderzoek en planning, meer nog dan het concept van leeftijd. Longitudinaal onderzoek is nodig dat gebruik maakt van ploegendient-specifieke beoordelingen van slaap en de behoefte tot herstel om deze resultaten te bevestigen.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00140139.2015.1058426?journalCode=terg20