Licht therapie is reeds effectief gebleken om de biologische klok te verschuiven, echter in de meeste studies is dit onderzocht onder gecontroleerde laboratorium condities en door middel van lange licht pulsen. In de praktijk zou licht therapie moeten bestaan uit een makkelijk toe te passen light regime, welke door mensen thuis goed te volgen is en duidelijke effecten heeft, onafhankelijk van al het andere omgevingslicht. In deze studie is het effect van 30 minuten blauw licht alsmede de instrucies om vroeger te gaan slapen getest gedurende een 9-daags protocol en vergeleken met een groep die dezelfde instructies kregen maar met een amberkleurig licht.

De groep met late chronotypes die gemotiveerd waren om hun slaap te vervroegen en blauw licht ontvingen lieten een grotere fase verschuiving zien in hun melatonine ritme dan de gemotiveerde groep die amber licht therapie ontving. Eén week na de behandeling, werd de groep die blauw licht therapie ontvangen had nog steeds eerder wakker dan de groep die amber licht gekregen had. Slaap gedurende de nacht en prestaties gedurende de dag waren slechter gedurende de behandeling in de amber licht groep. In de groep die het blauwe licht ontving werd het verslechteren van de slaap niet gevonden en prestaties waren alleen minder direct na het wakker worden, vergeleken met dezelfde tijdstippen in de controleweken. In het artikel concluderen we dat behandeling met blauw licht in de thuissituatie effectief is in het verschuiven van de biologische klok en het verschuiven van slaap, terwijl het verslechteren van slaap en prestaties gedurende de dag tegengaat in een slaapfase vervroegings protocol.

DOI: 10.1177/0748730416657462