In navolging van SLAAP 2016 zal ook dit jaar weer onder de paraplu van de Nederlandse Vereniging voor Slaap – Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) in de Heerlickheijd in Ermelo het tweede Nederlands Slaapcongres worden georganiseerd.

SLAAP 2017 is een unieke interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende gremia die werken op het gebied van Slaap, zoals longartsen, neurologen, KNO-artsen, kaakchirurgen, kinderartsen, bijzondere tandheelkundigen, psychiaters, psychologen, fundamentele en toegepaste slaaponderzoekers, etc. met het doel de kennis op het gebied van Slaap naar een hoger plan te brengen. Op de twee congresdagen zullen keynote lezingen worden gehouden met kopstukken uit binnen- en buitenland. Er is gelegenheid tot het bijwonen van een tiental symposia, Meet the Expert sessies, workshops en een postersessie. De vrijdagmiddag is gereserveerd voor symposia en/of ALV’s van de verschillende beroepsverenigingen.

Naar verwachting staat het programma medio juni op de website (www.slaapcongres.nl).