Om te onderzoeken of acute veranderingen in cognitieve empathie de impact van lichttherapie op de stemming kunnen beïnvloeden, hebben we de effecten onderzocht van een enkele lichttherapiesessie op stemming en cognitieve empathie in 48 premenstruele vrouwen. Van de 48 premenstruele vrouwen voldeden 17 aan de criteria voor premenstrueel syndroom / premenstruele dysforische stoornis (PMS / PMDD). In een deelnemer-blind, tussen-groepen design, ondergingen 23 vrouwen ‘s ochtends 30 minuten lichttherapie (5000 lx, blauwverrijkt polychromatisch licht, 17.000 K), terwijl 25 vrouwen een placebobehandeling kregen (200 lx, polychromatisch licht, 5000 K). Een schaal voor het meten van positieve en negatieve stemming werden direct voor en na de lichtinterventie afgenomen en nogmaals 60 minuten later direct na afronding van een geautomatiseerde empathische nauwkeurigheidstaak. Er waren geen significante effecten van lichtconditie op cognitieve empathie zoals getoetst met de computertaak. Helder licht verminderde echter wel de negatieve gevoelens/stemming, vooral bij vrouwen die geen hormonale anticonceptiva gebruiken. Bij vrouwen die anticonceptie gebruiken werden geen effecten van licht op de stemming waargenomen. Als een enkele lichttherapiesessie de cognitieve empathie niet verandert, dan beïnvloedt cognitieve empathie mogelijk niet de impact van lichttherapie op de stemming bij premenstruele vrouwen.