Chrono@Work’s medewerker Marina Giménez is de eerste auteur van een artikel waarin een studie wordt beschreven naar de effecten van een nieuw dynamisch lichtsysteem in patiëntenkamers op slaap van patiënten opgenomen op een cardiologie afdeling. Onregelmatige 24 uurs licht/donker cycli met blootstelling aan licht gedurende de nacht en een lage amplitude zijn verstorend voor slaap, stemming en circadiane ritmes. Desalniettemin komen dergelijke lichtomstandigheden vaak voor in medische zorginrichtingen. Een gecontroleerde klinische trial onder 196 cardiologie-patiënten (gemiddelde leeftijd 66.5 ±13.1 jaar) bekeek hoe een interventie van de kamerverlichting de slaap, waardering en stemming gedurende ziekenhuisopname beïnvloedde.

Patiënten werden ingedeeld in een standaard verlichte kamer of in een kamer waar het lichtsysteem aangepast was met een dynamische 24 uurs licht/ donker cyclus met een lage blootstelling aan licht gedurende de nacht en 2 uren hoge intensiteit licht (1750 lux) gedurende de dag. Metingen omvatten activiteitmetingen via de pols en vragenlijsten over alertheid, slaap kwaliteit, angst, depressie en de waardering van het licht. De mediaan van de lengte van het ziekenhuisverblijf was 5 dagen in zowel de controle als de experimentele conditie.

Subjectieve scores van de slaap, alertheid, angst en depressie verschilden niet tussen de twee lichtcondities. De waardering van het licht in de kamers met aangepast licht was beter vergeleken met die van standaard verlichte kamers, zowel door patiënten (P<0.001) als door personeel (P<0.005). Slaapduur gemeten via actigrafie verbeterde met 5.9 min. (95% CI: 0.6-11.2; P=0.03 interventie x tijds effect) per dag in het ziekenhuis met aangepaste verlichting ten opzichte van standaard verlichting. Na 5 dagen ziekenhuisopname onder aangepaste lichtcondities, nam de slaapduur met 29 min toe, of relatief 7.3% in vergelijking met standaard verlichte kamers.

Een 24 uurs lichtsysteem met verhoogde lichtsterkte gedurende de dag en een verminderde nachtelijke blootstelling aan licht kan bepaalde aspecten van de waardering en objectieve slaap verbeteren bij ziekenhuispatiënten.  Meer klinisch onderzoek is nodig om de beste verlichtingstrategie vast te stellen die het genezen en welzijn het meest bevordert.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27862514