De behandeling die de voorkeur geniet bij seizoensafhankelijke depressie is lichttherapie. Meta-analyses hebben laten zien dat licht therapie gedurende de ochtend de grootste kans heeft om succesvol te zijn. In Nederland, is therapie met fel licht voor 30-45 minuten in de ochtend gedurende 5 achtereenvolgende dagen gebruikelijk.

Wanneer lichttherapie wordt toegepast vroeg in de ontwikkeling van depressieve symptomen, is een week lichttherapie in de meeste gevallen voldoende om de depressieve stemming te genezen en om gezond te blijven tijdens de rest van de winter. In deze retrospectieve studie hebben we geanalyseerd of vroege types beter op lichttherapie reageren om 8 uur ’s ochtends dan late types.

Dit was niet het geval;er werd geen significante relatie gevonden tussen chronotype, gemeten met de ochtend-avondtype vragenlijst en therapeutisch succes met lichttherapie op een vast tijdpunt. Dit brengt in twijfel of het mechanisme achter het effect iets van doen heeft met het verschuiven van de fase van de biologische klok.

http://www.jad-journal.com/article/S0165-0327(15)31483-X/abstract