Het is aangetoond dat licht met een kortere golflengte eem belangrijke rol speelt bij niet beeldvormende reacties. Door veroudering wordt de ooglens geler, wat zorgt voor minder transmissie van korte golflengtes in ouderen.

In dit onderzoek, maken we gebruik van staaroperaties om de effecten van relatieve toename van korte golflengte transmissie op melatonine en slaap waak ritmes te onderzoeken (N=14).

Gemiddeld genomen zagen we een uitstel van het slaap waak ritme en het nachtelijke melatonine ritme na staaroperatie.

Dit uitstel is voorlopig toegeschreven aan een relatieve toename van lichtdoorlaatbaarheid gedurende de avonduren, meer dan aan de al relatief hoge licht intensiteiten gedurende de dag. De latere fase die wij zien na staaroperaties (doorzichtige lens) vergeleken met de vroegere fase geobserveerd voor staar (gelige lens) is in overeenstemming met de latere fase die gerapporteerd wordt in jongeren (doorzichtige lens).

Gratis download: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4810169/pdf/biology-05-00012.pdf