Met niet-beeldvormende effecten van licht bij mensen wordt bijvoorbeeld bedoeld het verbeteren van alertheid en prestatievermogen. Licht kan verder het 24-uursritme verschuiven, afhankelijk van de timing, de spectrale kenmerken, de intensiteit en de duur van het licht.