Circadiane ritme slaap-waakstoornissen ( in het Engels Circadian rhythms sleep-wake disorders, CRSD) is een categorie slaapstoornissen waarbij de timing van slapen en waken is verstoord. Mensen die lijden aan een CRSD kunnen niet op een sociaal acceptabel tijdstip in slaap vallen en kunnen niet op een passend tijdstip ontwaken. Voorbeelden zijn het vertraagde slaapfase-syndroom, het vervroegde slaapfase-syndroom, niet-24-uurs slaap-waakstoornis, ploegendienst slaapstoornissen en jet lag (sinds 2013 niet langer officieel geclassificeerd als CRSD).