De chronobiologie van de slaap, Refereeravond longartsen, Groningen, NL