Lichtpulsen van 30 minuten gegeven gedurende de ochtend op drie opeenvolgende dagen, in een thuisomgeving, in combinatie met gedempt licht gedurende de avonden, kan onderdeel uitmaken van een efficiënt fase-vervroegend chronotherapie protocol om de biologische klok te verschuiven.

Het is bekend, door onderzoeken in gecontroleerde laboratoriumomgevingen, dat licht gedurende de ochtend fase verschuivingen van de biologische klok induceert. In het onderzoek beschreven in deze paper zijn korte lichtpulsen, bestaande uit hoge intensiteit blauw licht, getest in een thuisomgeving.

Na drie opeenvolgende dagen met blauwe lichtpulsen van 30 minuten, vroeg in de ochtend, was het melatonine ritme vervroegd met 49 minuten. Deze verschuiving was niet significant verschillend van drie dagen met pulsen van 60 minuten (59 minuten vroegere fase van melatonine).